Chức năng & nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Công tác Chính trị Sinh viên - Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng và công tác quản lý sinh viên. Về phối hợp, liên kết doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên thực tập, kiến tập và việc làm sinh viên.

2. Nhiệm vụ

– Tổ chức thực hiện công tác giáo dục, tuyên truyền để sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

– Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan phát triển các hoạt động rèn luyện của sinh viên. Tạo môi trường để sinh viên rèn luyện phấn đấu, được xét kết nạp vào Đảng.

– Giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và đạo đức nghề nghiệp; biết phê phán những hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức;

– Định hướng, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; giáo dục ý thức trách nhiệm của cá nhân sinh viên đối với tập thể và cộng đồng.

– Giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, thói quen sống và làm việc theo pháp luật; thực hiện đúng các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện; pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các Luật khác có liên quan.

– Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm cho sinh viên, làm đầu mối liên hệ với cựu sinh viên; Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Nhà trường triển khai việc khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ, đánh giá giảng viên, cán bộ viên chức, người lao động.

– Tổ chức các hoạt động dịch vụ công tác xã hội, giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến sinh viên theo quy định;

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến sinh viên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ĐHPT;

– Tổ chức theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế, nội quy. Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động thi sinh viên giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác do các đơn vị và trường tổ chức;

– Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm xây dựng quỹ học bổng; tổ chức trao học bổng tài trợ cho sinh viên xuất sắc, sinh viên khuyết tật, sinh viên diện chính sách và sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

– Phát triển các hoạt động hợp tác, giao lưu, trao đổi sinh viên với các tổ chức giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước;

– Phát triển các hoạt động ký kết hợp tác liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, giới thiệu kiến tập thực tập, giới thiệu việc làm cho sinh viên.

– Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xây dựng Quy chế, cơ chế phối hợp, tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục, trợ giúp sinh viên nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường giáo dục lành mạnh trên địa bàn;

– Triển khai công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Phan Thiết và địa phương phát động.

Thăm dò ý kiến

Bạn yêu thích hoạt động nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây